Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Strada General Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa


Organizează

în data de 16 09 2015, ora 10,00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi :

- Instrumentist specialitatea vioară – 5 posturi perioadă determinată în cadrul Direcţiei Promovare Cultural Muzicală şi Spectacol Folcloric”Dor Românesc”
- Instrumentist specialitatea acordeon – 1 post perioadă determinată în cadrul Direcţiei Promovare Cultural Muzicală şi Spectacol Folcloric”Dor Românesc”

Studii medii

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud până la data de 07 septembrie 2015, ora 15:00

Relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, telefon 0263 212023

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
- cerere înscriere la concurs
- copie act de identitate
- copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări
- curriculum vitae
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

Concursul va cuprinde 3 etape:

1. Verificarea şi selecţia dosarelor – etapă eliminatorie
2. Probă practică, la care concurenţii vor susţine:
a) Un program de suite din principalele subzone etno-folclorice ale judeţului Bistriţa-Năsăud
Valea Someşului, Valea Şieului
b) O probă de citire de partituri la prima vedere
3. Interviu
 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012