ANUNȚ privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa - Năsăud
ANUNŢ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
ANUNŢ privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de  28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de dansator la Serviciul Coregrafie, Ansamblu de Dansuri “Dor Românesc” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
ANUNŢ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la  concursul ce se va organiza în data de 28 ianuarie 2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de Dansator, treapta III, la Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Românesc”, Serviciul Coregrafie cadrul  Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
ANUNŢ  privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 28 ianuarie 2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: – de conducere, Contabil Șef – pe perioadă nedeterminată – de execuție, 04, pe perioada nedeterminată, în data de 28.01.2019 la sediul instituţiei.
X