Căutare
Ro I En      
 
 

Ansambluri
Ansambluri folclorice de cântece și dansuri
Ansambluri folclorice
Formații de dansuri
Formații de jocuri bătrânești
Grupuri folclorice tradiționale
Ansamblul profesionist "DOR ROMÂNESC"
Componenţă (A-C)
Componenţă (D-F)
Componenţă (G-M)
Componenţă (P-Z)
Calendar Activități
Rapsozi populari
Valeria Peter Predescu
Articole din presă
Mai 2015
Septembrie 2013
Iulie 2013
Octombrie 2013
Noiembrie 2013
Octombrie 2015
August 2015
Noiembrie 2015
Iunie 2015
Aprilie 2015
Septembrie 2015
Decembrie 2015
2016
          Mai
          August
 

Literatură        Folclor        Muzică clasică și modernă        Arte Plastice        Școala de arte și meserii

Domenii de activitate > Folclor > Articole din presă > Aprilie 2015

Aprilie 2015


Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud – întâlnire de lucru cu activul cultural din judeţ

Cotidianul Mesagerul - Vin, 03/04/2015 - 11:39

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud - Serviciul Conservare, Protejare şi Promovare a Culturii Tradiţionale şi Multimedia a organizat marţi, 31 martie 2015, ora 11.00, întâlnirea de lucru a reprezentanţilor culturali ai judeţului Bistriţa-Năsăud, la care au participat: primari, directori de cămine culturale, referenţi culturali din cadrul primăriilor judeţului, instructori coregrafi sau bibliotecari care răspund de activitatea culturală locală, meşteşugari, colaboratori etc. Prezenta acţiune şi-a propus să consolideze relaţia instituţiei cu responsabilii culturali locali; să prezinte activităţile destinate mişcării artistice de amatori; să stabilească priorităţile culturale în plan local şi să reliefeze colaborarea Centrului cu reprezentanţii acesteia în domeniul culturii tradiţionale şi a promovării folclorului judeţean în plan naţional şi internaţional etc.
Judeţul Bistriţa-Năsăud, prin cele şapte subzone folclorice ale sale, se situează printre cele mai reprezentative zone ale ţării în materie de păstrare şi promovare a tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor populare, folclorului muzical şi coregrafic, portului popular, meşteşugurilor etc. Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, condus de domnul manager dr. Gavril Ţărmure, un veritabil susţinător al valorilor tradiţionale, este o instituţie care dezvoltă programe proprii sau în parteneriat pentru promovarea culturii în domeniile: folclor, literatură, muzică clasică și modernă, teatru și arte vizuale; se implică permanent în promovarea şi prezervarea patrimoniului național, a tradiţiei populare şi cultivarea unei identităţi culturale locale; stimulează creativitatea şi cultivarea talentului
prin organizarea unor forme de educaţie specifice. Serviciul Conservare, Protejare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, Arte Plastice, Literatură, Muzică şi Multimedia constituie banca de date şi valori a culturii tradiţionale a judeţului, îngrijindu-se de orientarea culturală şi educarea publicului în domeniul cultural şi artistic, implicându-se activ în realizarea de activităţi culturale judeţene, naţionale şi internaţionale; depistarea şi promovarea valorilor culturale ale etniilor din judeţul Bistriţa-Năsăud; pregătirea, susţinerea şi promovarea în plan naţional şi internaţional a celor mai valoroase colective artistice, a teatrului folcloric şi nescris, ansamblurilor folclorice, rapsozilor populari, interpreţilor de muzică populară, meşteşugarilor tradiţionali și artizanilor. Colectivul de specialitate care a iniţiat această dezbatere despre actualitatea culturală judeţeană este format din: Emilia Ometiţă – şef serviciu, Ioan Simionca – maestru dans, Cristina Bălan – referent muzică, Dalma Szabo – referent cultura minorităţilor, Smaranda Mureşan – etnolog, Paul Fabi – referent arhivare documentară, Cristi Vrăzmaş şi Anca Simionca - compartimentul multimedia. În deschiderea evenimentului, vicepreşedintele CJ Alexandru Pugna a salutat prezenţa responsabililor culturali din judeţ la această dezbatere despre actualitatea culturală locală, subliniind că instituţia pe care o reprezintă, respectiv Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, este extrem de receptivă la necesităţile culturale ale cetăţenilor, sprijină financiar şi logistic instituţiile judeţene de cultură, iar Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud s-a bucurat de o atenţie deosebită în derularea proiectelor culturale pe care le desfăşoară. Cei prezenţi s-au bucurat de cadrul creat, având astfel posibilitatea de a-şi exprima părerile despre starea actuală a activităţii aşezămintelor de cultură din judeţ, de a împărtăşi celorlalţi invitaţi din experienţa acumulată în acest domeniu, de a-şi expune problemele cu care se confruntă în speranţa că se vor găsi soluţii pentru rezolvarea acestora. În urma discuţiilor s-au evidenţiat următoarele propuneri: necesitatea unei întâlniri la nivel judeţean a activului cultural la care să participe toţi primarii din Bistriţa-Năsăud; susţinerea culturii locale de către primării; iniţierea unui festival judeţean destinat copiilor din mediul rural; realuarea proiectului cultural „Interetnic Festival”, care să reunească reprezentanţii comunităţilor etnice din judeţ şi din ţară; promovarea Teatrului nescris din comuna Şanţ ca fenomen cultural unic în peisajul naţional; s-a subliniat sprijinul substanţial acordat de Centru minorităţilor judeţene în derularea proiectelor culturale comune, precum şi nevoia ca ansamblurile folclorice din judeţul Bistriţa-Năsăud să fie susținute la festivalurile naţionale şi internaţionale. Prin această întâlnire de lucru s-a urmărit eficientizarea activităţii desfăşurate de Serviciul Conservare, Protejare şi Promovare a Culturii Tradiţionale şi Multimedia şi a relaţiilor Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud cu activul cultural judeţean.

Articol 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012