Căutare
Ro I En      
 
 

Calendar Activități
Profesori
Cursuri
Articole din presă
Iunie 2013
Ianuarie 2015
Iunie 2015
Octombrie 2015
2016
2017
Despre noi
 

Literatură        Folclor        Muzică clasică și modernă        Arte Plastice        Școala de arte și meserii

Domenii de activitate > Școala de arte și meserii > Despre noi

Despre noi


Şcoala de Arte şi Meserii din Bistriţa – talente şi împliniri


Situată în Bistrița, pe strada General Grigore Bălan, Nr. 11 - Corp B, Şcoala de Arte şi Meserii este o instituţie de stat cu caracter cultural-educativ pentru învăţământul artistic, având ca obiect de activitate:
- pregătirea artistică a interpreţilor, creatorilor, instructorilor, cultivarea şi afirmarea talentelor autentice;
- perfecţionarea personalului din activitatea culturală (case de cultură, cămine culturale, ansambluri folclorice, vocal-instrumentale etc.);
- dezvoltarea interesului personal al cursanţilor pentru ridicarea nivelului de cultură.
Este profund implicată în activitatea cultural-artistică din judeţ prin diversitatea disciplinelor de predare, prin activitatea didactică desfăşurată, contribuind la menţinerea şi ridicarea nivelului artistic-cultural în judeţ, fiind pepiniera de unde se formează şi selectează viitorii artişti profesionişti, unii afirmându-se pe cont propriu alţii prin intermediul altor instituţii diferite.
Şcoala de Arte şi Meserii are un rol social, fiind unica instituţie de profil din judeţ ce oferă celor interesaţi, cu vârste cuprinse între 3 şi 35 de ani, indiferent de pregătirea generală, posibilitatea să-şi cultive aptitudinile artistice.
Şcoala îşi desfăşoară activitatea atât la sediul din Bistriţa cât şi în clasele externe existente în diverse localităţi ale judeţului.

La sediu se predau disciplinele:

Cu profil musical:
- canto şcolarizare 3 ani de studii: prof. Rozalia Fucă-Tomescu;
- orgă şcolarizare 3 ani de studii: prof. Viorel Simionca;
- chitară şcolarizare 3 ani de studii: prof. Lidia Sucilă;
- vioară şcolarizare 5 ani de studii: prof. Stanciu Maria;
- acordeon şcolarizare 3 ani de studii: prof. Dimitriu Elena;
- pian şcolarizare 5 ani de studiu: prof. Dimitriu Elena;
- flaut şcolarizare 3 ani de studii: prof. Bătinaş Leila;
- clarinet, saxofon durată 3 ani de studii: prof. Cosma Gheorghe;
- teorie muzicală şi solfegii şcolarizare 3 ani de studii: prof. Emilia Adace;
- pian şcolarizare 5 ani de studii: prof. Stanciu Maria; prof. Rus Nicolae

Cu profil coregrafic:
- balet şcolarizare 5 ani de studii: prof. Gabriela Cochisă;
- dans modern şcolarizare 3 ani de studii: prof. Gabriela Cochisă;

Pictură şcolarizare 3 ani de studii: prof. Bogdan Dănilă;
Actorie şcolarizare 2 ani de studii: prof. Rusu Eugenia;

Secţii permanente în alte localităţi:
- Salva (ţesut, cusut, broderie) şcolarizare 2 ani de studii: instructor Todoran Lucia;
- Sângeorz-Băi: ansamblul de fluiere, clarinet şcolarizare 3 ani de studii: instructor Şorecău Ioan;

Dascălii care predau în această instituţie sunt profesori de specialitate cu grade didactice, pasionaţi de vocaţia lor lucrând cu multă dăruire şi înalt profesionalism. Ţinând cont de diversitatea vârstei cursanţilor şi a nivelului lor de pregătire, dascălii de la Şcoala de Arte trebuie să aibă calităţi deosebite: să iubească mult copii, să fie pedagogi şi psihologi de excepţie, să aibă capacitatea de a deştepta în cursanţi, prin educaţia pe care o fac, năzuinţa unui înalt ideal artistic, estetic şi etic.
Rezulatele eforturilor depuse de cadrele didactice s-au materializat în frumoasele evoluţii ale elevilor în cadrul audiţiilor semestriale, producţiilor artistice, spectacole şi expoziţii.
Nu toţi cursanţii vor deveni mari artişti, dar vor fi nişte spectatori şi ascultători avizaţi, care vor distinge valoarea de nonvaloare, având respect faţă de valorile culturale.
Elevi şi absolvenţi ai şcolii pot fi găsiţi activând în diferite formaţii şi ansambluri reprezentative din judeţ: „Dor Românesc”, „Cununa de pe Someş”, „Codrişor”, „Balada”, în formaţii corale: „Andrei Mureşanu”, „Appassionata” la casele de cultură, iar cei din mediul rural constituie nuclee de organizare şi instruire a activităţilor culturale pe scenele căminelor culturale.
Unii dintre ei au ajuns la un înalt nivel de pregătire artistică, materializat prin editare de casete audio, CD-audio, înregistrări la radio şi TV. Dintre ei îi amintim pe: Mărioara Dragotă, Domnica Dologa, Virginia Bugnar, Dina Vărărean, Emilia Pop-Deac, Maria Creţa, Violeta Sas, Niculiţă Cioancă, Lenuţa Purja, Marioara Sigheartău, Maria Pavelean ş.a.
Ne punem mari speranţe în tinerele talente artistice care vor duce mai departe, comorile de nepreţuit ale spiritualităţii româneşti făcând să rămână vii în sufletul generaţiilor viitoare.


ROZALIA FUCĂ-TOMESCU
Şef serviciu - Şcoala de Arte şi Meserii BistriţaPrima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012