Prima Pagină2021-09-28T08:40:21+03:00

Informații utile

Concurs proiecte management la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud – 2021

Mai multe informații

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

DESPRE NOI

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, se află sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi coordonarea metodologică a autorităţilor publice centrale de specialitate.

Se înfiinţează prin reorganizarea Centrului de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare, a Ansamblului Folcloric Profesionist “Dor Transilvan”, a Şcolii Populare de Artă Bistriţa, a sectorului arte plastice – Galeriile de artă – şi a domeniului literatură, muzică cultă, tipărituri, funcţionează ca instituţie publică de cultură, de interes judeţean, cu personalitate juridică, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 20 / 28 martie 2002.

Centrul Judeţean pentru Cultură fiinţează şi se organizează pe baza Legii Administraţiei Publice locale şi a Ordonanţei de Urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale nr. 118/21 decembrie 2006, emisă de Guvernul României.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Prin Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud facilitează accesul publicului bistrițean la

  • Școala de Arte – cursuri vocaționale în domeniul artelor

  • Dor Românesc – spectacole folclorice

  • Cultură tradițională – păstrarea și conservarea tradițiilor autentice românești

La cel mai înalt grad de profesionalism

STRUCTURA

Din Ansamblul Profesionist ”Dor Românesc”, dirijor Ștefan Cigu, fac parte soliștii Matilda Pascal Cojocărița, Nicolae Cioancă, Domnica Dologa, Ioan Dordoi, Anuța Motofelea, Felix Gălan, Mirela Petruș, Cristina Retegan, Ioachim Spân, Oana Matei, Veronica Bălan, dar și vicepreședintele CJ Alexandru Pugna. Mai mult >>

Centrul Cultural „DACIA, amplasat într-o zonă centrală a municipiului nostru, este un Serviciu parte a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, acesta din urmă aflându-se sub autoritatea administrativă a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sub coordonarea metodologică a autorităților publice centrale de specialitate.
Accesul principal în clădire se realizează din Bulevardul Decebal nr. 3-5, iar pentru zona auxiliară de birouri și pentru sala de repetiții accesul se face din strada Trandafirilor. Mai mult >>

Școala de Arte și Meserii are ca profil învățământul artistic și funcționează sub autoritatea Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, fiind finanțată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Școala de Arte Bistrița își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale normelor didactice elaborate de Ministerul Educației și cu prevederile propriului regulament de organizare și funcționare. Școala de Arte Bistrița descoperă, inițiază și susține talentele, indiferent de vârstă, de mediul din care provin, studii sau ocupație (elevi, studenți, salariați, etc.). Mai mult >>

Biroul Conservarea, Cercetarea, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia, Arte Plastice inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale pentru conservarea, protejarea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale, a patrimoniului cultural material și imaterial, transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural național și universal.
De asemenea, desfășoară proiecte de cercetare a stadiului actual al tradițiilor și a creației populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a județului și elaborează materiale publicitare performante în vederea transmiterii și promovării manifestărilor culturale către cetățenii din județul Bistrița-Năsăud.
Prin Serviciul Cultură Tradițională se asigură păstrarea și cultivarea specificului local și zonal și se dezvoltă schimburi culturale pe plan județean, național și internațional.
Serviciul Cultură Tradițională se implică activ în organizarea de manifestări cultural-artistice, festivaluri naționale și internaționale de folclor, târguri de artă populară, simpozioane, expoziții, lansări de revistă și carte, conferințe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ȘCOALA DE ARTE CURSURI

EVENIMENTE

ANUNȚURI

Go to Top