Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud organizează examen în data de 13.12.2023 pentru promovarea în grad imediat superior a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Biroului Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, muzică clasică, teatru, multimedia

Examenul constă din probă scrisă și probă interviu, din bibliografie. Proba scrisă va avea loc începând cu ora 9:00 în sala nr.11 de la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Tematica: Cultura tradițională.
Bibliografia:- Procedurile operaționale specifice funcției ocupate;
– Legea nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
– Ordinul nr.2193/2004 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;
-O.U. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.542 -Cerințele personalului contractual;
-Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud;
-„Bistrița-Năsăud, monografii, studii” de Nicolae Dunăre;
-„Bistrița, nostalgii citadine” de Oscar Skrabel;
-„Studii etnologice” și „Bistrița-Năsăud, obiceiuri, meșteșuguri, rapsozi” de Emilia Bumb.
Bibliografia adițională pentru funcția de cercetător științific:
-„Cercetarea etnologică de teren, astăzi” de Narcisa Știucă;
-„Folclor din județul Bistrița-Năsăud” de Ion Ciubotaru;
-„Cultura tradițională imaterială românească din județul Bistrița-Năsăud, vol.II” de Vasile Filip și Menuț Maximinian;
-„Bistrița-Năsăud -mediul și tradiția” de Mircea Prahase și Ioan Chintăuan.

Rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei. Contestaţiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei.
Rezultatele probelor şi soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției ,,www.cjcbn.ro”.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de examen- Pușcaș Mariana, inspector resurse umane în Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.

Anunț 3145 din 24.11.2023