ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 19 februarie 2024 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent de specialiatate, gr. III, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.37 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al verificării dosarelor de înscriere:

  1.  Nr. dosar 288/2024 ADMIS
  2. Nr. dosar 311/2024 ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 19.02.2024 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud. Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Rezultatul selecției dosarelor se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

Afişat astăzi, 12.02.2024 – ora: 15:00.

Fișiere atașate

Fișier Dimensiune fișier
pdf Anunt 325 din 12.02.2024 68 Ko