ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL
la examenul organizat în data de 13.12.2023 pentru promovarea în grade imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Biroului Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, muzică clasică, teatru, multimedia.

Având în vedere prevederile art.59 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al examenului de promovare:

SZABO DALMA MARGIT – PROMOVAT
NEAMȚIU CLAUDIA GEORGETA – PROMOVAT
NĂSĂUDEAN CAMELIA TEODORA – PROMOVAT
PREDESCU ALINA TEODORA – PROMOVAT
MUREȘAN PATRICIA SMARANDA- PROMOVAT

Anunț 3342 din 14.12.2023