ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL
la examenul organizat în data de 13.12.2023 pentru promovarea în grade imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ

Având în vedere prevederile art.59 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al examenului de promovare:

ARDELEAN SIMONA-MIRELA – PROMOVAT

PETRI ALEXANDRU- CRISTIAN – PROMOVAT

Anunț 3145 din 24.11.2023