Anunţ Privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în 19.02.2024 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent de specialitate gr. III, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art. 42-47 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. dosar 288/2024 – 100 puncte –  ADMIS
Nr. dosar 311/2024 – NEPREZENTAT – RESPINS

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Candidatul declarat admis la proba scrisă a examenuluii se va prezenta la proba interviu în data de 20.02.2024 la ora 10:00, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
 Afişat astăzi, 19.02.2024, ora 14:00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.