Anunţ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat în 19.02.2024 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent de specialitate gr. III, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art. 41-42 și art.46 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei interviu:

Nr. dosar 288/2024 – 100 puncte – ADMIS

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Afişat astăzi, 19.02.2024, ora 15:30 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.

Fișiere atașate

Fișier Dimensiune fișier
doc Anunt 377 din 19.02.2024 1 Mo