Anunţ privind rezultatul final la concursul organizat în 19.02.2024 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent de specialitate gr. III, studii superioare la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.59 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al examenului de promovare:

Nr. dosar 288/2024 – 100 puncte – ADMIS

 Afişat astăzi, 19.02.2024, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.