Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează în data de 22.09.2020, examen pentru promovarea personalului contractual din funcția de Referent, tr. IA, M în funcția de Referent de specialitate, gr. III, S, din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise, având subiectele stabilite de comisia de examinare, din bibliografia selectată.
În vederea participării la examen, candidatul trebuie să depună la secretariatul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, până în data de 15.09.2020 ora 14:00 dosarul de înscriere, care va conține în mod obligatoriu următoarele acte:
– cerere de înscriere la examenul de promovare;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
– copia actului de identitate.

Rezultatul examenului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise. Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului examenului.

Rezultatul examenului și soluționarea contestațiilor se afișează la sediul instituției din Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției „www.cjcbn.ro”.
Relații suplimentare se pot obține de la Secretarul comisiei de concurs Pușcaș Mariana, Inspector resurse umane, Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, în municipiul Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.