Anunţ de atribuire a contractelor închiriere spaţii

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Centrul Județean Pentru Cultură Bistrița- Năsăud, codul fiscal 4347763, Bistriţa, Strada General Grigore Bălan, nr.11, etaj 1, sala 41, judeţul: Bistriţa Năsăud, Cod poştal: 420016, Telefon: 0263.212.023, Fax: 0263.232.571, E-mail: cjcbistrita@yahoo.com, adresa de internet: www.cjcbn.ro, Persoană de contact: Bumb Ioana.
2. Data publicării anunțului de licitație: 07.12.2022, ora 14:00.
3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare:
Pentru spaţiul 1: La oferta financiară depusă de Evia Tur SRL, criteriul de atribuire al contractului de închiriere, este cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim de pornire la licitație
Pentru spaţiul 2: La oferta financiară depusă de Fortuna Business, Servcom SRL criteriul de atribuire al contractului de închiriere, este cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim de pornire la licitație.
4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile:
Pentru spaţiul 1:
– Numărul ofertelor primite-1
– Numărul ofertelor declarate valabile-1
Pentru spaţiul 2:
– Numărul ofertelor primite-1
– Numărul ofertelor declarate valabile- 1.

5. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:
Pentru spaţiul 1:
Evia Tur SRL, cu sediul în Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 7, Scara B, etaj 4, Ap.25, Judeţul Bistriţa Năsăud.
Pentru spaţiul 2:
Fortuna Business Servcom SRL, cu sediul în Bistrita, Bulevardul Republicii, nr.83, camera 1, Judeţul Bistriţa Năsăud.
6. Durata contractului:
Pentru spaţiul 1: Evia Tur SRL-5 ani in perioada: 13.02.2023-12.02.2028.
Pentru spaţiul 2: Fortuna Business Servcom SRL: 5 ani in perioada: 09.02.2023-08.02.2028.
7. Nivelul chiriei:
Pentru spaţiul 1: Chiria pentru folosirea bunului închiriat este de 4618,64 lei/lună, calculată după formula:52lei/m2 x 88.82 mp
Pentru spaţiul 2: Chiria pentru folosirea bunului închiriat este de 584,10 lei/lună, calculată după formula: 55 lei/m2 x 10.62 mp
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia, Nr. 1, Cod poştal 420178 Judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263.213.528, fax: 0263.231509.
9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:
Pentru spaţiul 1: 11.01.2023
Pentru spaţiul 2: 12.01.2023
10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.02.2023.