Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud organizează examen în data de 28.11.2022 pentru promovarea în grad imediat superior a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ.
Examenul constă în susținerea unei probe scrise, stabilite de comisia de examinare, din legislația și procedurile specifice funcției ocupate și va avea loc începând cu ora 9:00 în sala nr.38 de la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării examenului. Contestațiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului examenului.
Rezultatele examenului și soluționarea contestațiilor se afișează la sediul instituției din Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției „www.cjcbn.ro”.
Relații suplimentare se pot obține de la Secretarul comisiei de examen Pușcaș Mariana, inspector resurse umane în Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.