Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud organizează examen în data de 30.07.2019 pentru promovarea în grade sau trepte imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Direcției Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric DOR ROMÂNESC.

Examenul constă în susținerea unei probe practice, stabilite de comisia de examinare, din folclorul românesc – zona Transilvania și va avea loc începând cu ora 11 în sala de repetiții de la Centrul Cultural DACIA.

Rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării examenului. Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului.
Rezultatele examenului şi soluţionarea contestaţiilor se afişează la sediul instituției din Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 11 și pe site-ul instituției ,,www.cjcbn.ro”.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de concurs Pușcaș Mariana, Inspector resurse umane, Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, în municipiul Bistrița, str.General Grigore Bălan nr. 11, telefon 0263-211023, fax 0263-232571, e-mail: cjcbistrita@yahoo.com.

DESCARCĂ ANUNȚ