ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL la examenul organizat în data de 19.12.2022 pentru promovarea în grade imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ

Având în vedere prevederile art.59 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al examenului de promovare:

Candidat: I*** A*** Z*** V***

Punctaj: 82,83 puncte
PROMOVAT

 Afişat astăzi, 19.12.2022, ora 16.30 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.