ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție de Dirijor, gradul IA și Concert maestru, gradul I la Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei interviu:
1. Nr. Dosar 1691/2022 – 98,33 puncte – ADMIS
2. Nr. Dosar 1690/2022 – 86,66 puncte – ADMIS

 Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Afişat astăzi, 20.07.2022, ora 12.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.