ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în 18.07.2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție de Dirijor, gradul IA și Concert maestru, gradul I la Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. Dosar 1691/2022 – 85 puncte  – ADMIS
Nr. Dosar 1690/2022 – 76,66 puncte – ADMIS

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
 Candidatul declarat admis la proba scrisă a concursului se va prezenta la proba interviu în data de 20.07.2022 la ora 10.00, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
 Afişat astăzi, 18.07.2022, ora 15.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.