ANUNŢ privind rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 18 iulie 2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție de Dirijor, gr. IA, studii superioare și Concert maestru, gr. I, studii superioare la Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi art.20 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al verificării dosarului de înscriere:

  1. Nr. dosar 1691/2022 – Dirijor, gradul IA Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc” – ADMIS
  2. Nr. dosar 1690/2022 – Concert maestru, gradul I Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”- ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 18.07.2022 – ora 10.00 la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.
Verificarea candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.

Rezultatul verificării dosarului se afişează la afişierul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud de către secretarul comisiei de concurs şi se postează pe site-ul instituţiei www.cjcbn.ro.

Afişat astăzi, 05.07.2022 – ora: 11:00.