ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL PROBEI SCRISE
la concursul organizat în data de 02.12.2021
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
de Șef serviciu gr.II, S la Serviciul Pregătire și perfecționare artistică „Școala de arte și meserii” din cadrul
Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud