Anunț privind aducerea la cunoștință publică a rezultatului evaluării finale a managementului la Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud:

1. ȚĂRMURE GAVRILĂ Nota: 9,18

Secretariatul comisiei de evaluare:
Pop-Oprea Nadia-Iulia – șef serviciu – Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control
Bugnar Daniela-Florina, şef serviciu – Serviciul buget, monitorizare investiții
Câmpan Aurora-Anca, inspector superior – Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu
Sabău Oana-Diana, consilier juridic – Serviciul Juridic