Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud:

1. ȚĂRMURE GAVRILĂ  Nota: 9,02

Secretariatul comisiei de evaluare:

Bugnar Daniela-Florina, şef serviciu – Serviciul buget, monitorizare investiții
Câmpan Aurora-Anca, inspector superior – Serviciul coordonare instituţii subordonate, administrare patrimoniu
Ceuca Ecaterina Corina, consilier superior – Serviciul juridic
Ani Melinda, consilier superior – Serviciul managementul resurselor umane, organizare, control