ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție de Dirijor, gradul IA și Concert maestru, gradul I la Serviciul Artistic de promovare cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”
din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

  1. Nr. Dosar 1691/2022 – Dirijor gradul IA – 85 puncte – 98,33 puncte – 91,66 puncte – ADMIS
  2. Nr. Dosar 1690/2022 – Concert maestru gradul I – 76,66 puncte – 86,66 puncte – 81,66 puncte – ADMIS

 Afişat astăzi, 21.07.2022, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.