ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL la concursul organizat în data de 24.06.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de Șef serviciu gr.II, S la Serviciul Pregătire și perfecționare „Școala de arte și meserii”, Șef birou, gr. II, S la Biroul Proiecție și Îngrijitor, studii M/G la Serviciul Centrul Cultural „Dacia”din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

1. Dragonici Ana-Maria – 70,66 puncte proba scrisa – 98 puncte interviu – total 84,33 puncte – ADMIS
2. Vrăzmaș Cristian-Nicușor – 70,66 puncte proba scrisa – 95,66 puncte interviu – total 83,16 puncte – ADMIS
3. Leșanu-Țabrea Măriuța – 70,66 puncte proba scrisa – 88,66 puncte interviu – total 76 puncte – ADMIS

Afişat astăzi, 27.06.2019, ora 16.30 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.