ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL la concursul organizat în data de 02.12.2021 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de Șef serviciu gr.II, S la Serviciul Pregătire și perfecționare artistică „Școala de arte și meserii” din cadrul Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud