ANUNŢ privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de Referent de specialitate gradul III, S la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

SUCIU  MARIA ALINA

Punctaj obţinut la proba scrisă: 84,83 puncte

Punctaj  obţinut la interviu: 83 puncte

Punctaj final: 83,91 puncte

Rezultatul concursului: ADMIS

Afişat astăzi, 06.06.2019, ora 16.30 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.