ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL EXAMENULUI organizat în data de 30.07.2019 pentru promovarea în grade sau trepte imediat superioare a angajaților contractuali de execuție care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul Direcției Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric DOR ROMÂNESC din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Petruș Mirela – 93,33 puncte –  PROMOVAT ca Solist vocal tr.I
Motofelia Anuța – 95 puncte –  PROMOVAT ca Solist vocal tr.I
Retegan Cristina – 93,33 puncte –  PROMOVAT ca Solist vocal tr.I
Cioancă Nicolae – 93,33 puncte –  PROMOVAT ca Solist vocal tr.I
Bălan Veronica  – 85 puncte –  PROMOVAT ca Solist vocal gr.I
Berchi Horațiu – 91,66 puncte –  PROMOVAT ca Instrumentist tr.II
Caculea Marian E. – 91,66 puncte –  PROMOVAT ca Instrumentist tr.II
Cigu Horațiu – 95 puncte –  PROMOVAT ca Solist instrumentist gr.I
Petrușca Ioan – 93,33 puncte –  PROMOVAT ca Solist instrumentist gr.I
Cigu Ioan – 96,66 puncte –  PROMOVAT ca Dirijor gr.IA
Mureșan Georgel – 96,66 puncte –  PROMOVAT ca Dansator tr.II
Șimon Vasile – 96,66 puncte –  PROMOVAT ca Dansator tr.II
Nemeti Bianca – 93,33 puncte –  PROMOVAT ca Dansator tr.II

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, situat în Mun. Bistrița, str.General Grigore Bălan nr.11.
Afişat astăzi, 30.07.2019, ora 16.00 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro