DESPRE NOI

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, se află sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi coordonarea metodologică a autorităţilor publice centrale de specialitate.

Se înfiinţează prin reorganizarea Centrului de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare, a Ansamblului Folcloric Profesionist “Dor Transilvan”, a Şcolii Populare de Artă Bistriţa, a sectorului arte plastice – Galeriile de artă – şi a domeniului literatură, muzică cultă, tipărituri, funcţionează ca instituţie publică de cultură, de interes judeţean, cu personalitate juridică, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 20 / 28 martie 2002.

Centrul Judeţean pentru Cultură fiinţează şi se organizează pe baza Legii Administraţiei Publice locale şi a Ordonanţei de Urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale nr. 118/21 decembrie 2006, emisă de Guvernul României.