CONDUCEREA

CENTRULUI JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Alexandru PUGNA
Alexandru PUGNAManager
Daniela DOSPINA
Daniela DOSPINAContabil Șef
SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV
Matilda COJOCĂRIȚA
Matilda COJOCĂRIȚAȘef Serviciu
SERVICIUL ARTISTIC DE PROMOVARE CULTURAL-MUZICALĂ ȘI SPECTACOL FOLCLORIC „DOR ROMÂNESC”
Cristina BĂLAN-PAHONE
Cristina BĂLAN-PAHONEȘef Serviciu
SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE ARTISTICĂ „ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII”
Ramona-Cristina BUGNAR-CREȚA
Ramona-Cristina BUGNAR-CREȚAȘef Serviciu
SERVICIUL CENTRUL CULTURAL „DACIA”
Emilia OMETIȚĂ
Emilia OMETIȚĂȘef Birou
BIROUL CONSERVARE, CERCETARE, PROTEJAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE, LITERATURĂ, MUZICĂ CLASICĂ, TEATRU, MULTIMEDIA
Adrian-Alexandru PAȘCU
Adrian-Alexandru PAȘCUȘef Birou
BIROUL COREGRAFIE ANSABLU DE DANSURI „DOR ROMANESC”