DOCUMENTE ORGANIZATORICE

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

– Hotărârea Consiliului Judeţean privind stabilirea taxelor speciale și a tarifelor percepute Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate
Organigrama Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud
Stat de functii al Centrului Judetean pentru Cultura Bistrita-NasaudInformatii suplimentare:
Hotarare privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute.pdf

– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Organigramei pe anul 2018 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură
– Organigrama Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentr anul 2017

– Raport de activitate al managerului instituției pentru anul 2017

Informatii suplimentare:
Raport Manager CJC BN 2017.pdf
Organigrama CJCBN 2018.pdf

– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Organigramei pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură

– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Bugetului pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
– Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

– Raport de activitate al instituției pentru anul 2016
– HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 144/2016 privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor percepute in anul 2017 de Consiliul Judetean Bistrita­ Nasaud si institutiile subordonate

Informatii suplimentare:
Organigrama CJCBN 2017.pdf
Hotarare aprobare Organigrama 2017.pdf
Hotarare aprobare Buget 2017.pdf
Buget 2017 si estimari 2018-2020.pdf
Raport de activitate 2016.pdf
Tarife spectacole.pdf

* Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Bugetului pe anul 2016 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
* Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Organigramei pe anul 2016 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură și Organigrama CJCBN
* Programul activităţilor culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2016
* Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organziare și funcționare al Centrului Județean pentru Culutură Bistrița-Năsăud
* Hotărâre Privind modificarea Anexelor 1 și 2 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
* Hotărâre privin instituirea unor taxe speciale pentru funcționarea Centrului Cultural „Dacia” din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Informatii suplimentare:
Buget CJCBN Aprobat.pdf
Organigrama CJCBN 2016.pdf
Program cultural.pdf
Hotarare modificare REG. Functionare.pdf
Modificare Organigrama.pdf
Taxe funcionare CentrCult Dacia.pdf

– Programul activităţilor culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015
– Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 8/2015 privind aprobarea unor taxe și tarife percepute de Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Bugetului pe anul 2015 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură
– Organigrama Centrului Județean Pentru Cultură pe anul 2015
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Organigramei pe anul 2015 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură

Informatii suplimentare:
Hotarare aprobare Organigrama CJCBN 2015.pdf
Prog Activ Cult 2015.pdf
Hotărârea CJ BN 8-2015.pdf
Organigrama CJCBN pentru anul 2015.pdf
Hotarare CJ aprobare Buget.pdf

– Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Regulamentului de organizare a Centrului Judeţean pentru Cultură
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Bugetului pe anul 2014 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură
– Codul etic al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
– Raport de activitate al instituției pe anul 2014
– Raport de activitate al managerului instituției pe anul 2014

Informatii suplimentare:
Regulament organizare-functionare CJCBN.pdf
Hotarare CJ aprobare Regulament functioanre CJCBN.pdf
Hotarare CJ aprobare Buget 2014.pdf
Cod etic CJCBN.pdf
Rap_activ_CJCBN.pdf
Rap_activ_mang_CJCBN.pdf

– Organigrama Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pe anul 2013
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Organigramei Centrului Judeţean pentru Cultură

– Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Regulamentului de organizare a Centrului Judeţean pentru Cultură

– Programul de acţiuni culturale ale Centrului Judeţean Pentru Cultură Bistriţa-Năsăud pentru anul 2013
– Hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a Bugetului pe anul 2013 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură.

– Codul etic al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
– Raport de activitate al instituției pe anul 2013

Informatii suplimentare:
Raport de activitate manager 2013.doc
Hotarare CJ aprobare Organigrama 2013.pdf
Organigrama CJCBN 2013.pdf
Regulament organizare-functionare CJCBN 2013.pdf
Hotarare CJ aprobare Regulament functioanre CJCBN.pdf
Programul Cultural CJC BN -FCh 2013.pdf
Hotarare CJ aprobare Buget 2013.pdf
Cod etic CJCBN.pdf

– Organigrama Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

– Stat de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

– Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

– Codul etic al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

– Raport de activitate pe anul 2012

Informatii suplimentare:
Cod etic CJCBN 2012.pdf
Stat functii CJCBN 2012.pdf
Regulament organizare-functionare CJCBN 2012.pdf
Organigrama CJCBN 2012.pdf
Raport de activitate 2012.pdf