Încarc Evenimente

Consiliul Județean Bistrița-Nãsãud
Centrul Județean pentru Culturã Bistrița-Nãsãud
prin
Biroul Conservarea, Cercetarea, Protejarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Multimedia
în colaborare cu
Partida Romilor „Pro-Europa“ sucursala județeanã Bistrița-Nãsãud
organizează

Ziua Internaţională a Romilor

Moment festiv de premiere a elevilor de etnie romă, cu merite
deosebite.
Acordarea unor diplome de excelență pentru personalități ale etniei rome.
Medalion artistic susținut de:
Grupul instrumental din cadrul
Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”
al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud cu soliștii:
MIRELA PETRUȘ
CRISTINA RETEGAN
IOACHIM SPÂN
Formația de dansuri țigănești
„Floare de salcâm”, Comuna Budești, B-N.

5 APRILIE 2023
ORA 15:00
RESTAURANT LILI’S

Coordonatori proiect:
EMILIA OMETIȚĂ – Șef Serviciu Cultură Tradițională
DALMA SZABÓ – Consultant Cultura Minorităților
Manager CJC B-N: ALEXANDRU PUGNA
Președinte Partida Romilor „Pro-Europa”, B-N: ROMULUS POP

Go to Top