Horărâre privind constituirea comisiei de concurs de proiecte de management și de solutionare a contestatiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a concursului de proiecte de management și a caietului de obiective la Centrul Judetean pentru Cultură Bistrița-Năsăud