INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚIA STRUCTURATĂ CONFORM LEGII 544/2001

Responsabili cu difuzarea informaţiilor publice au fost desemnaţi prin Decizia nr. 51 din 06.04.2021 privind reglementarea activității de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public, după cum urmează:
Petri Alexandru Cristian – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1008 – cristian.petri @ cjcbn.ro
Terșanszki Maria – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1000 – maria.tersanszki @ cjcbn.ro

Formularul pentru solicitare în baza legii 544/2001

Modalitatea de Contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Lista cu documentele de interes public

Rapoartele de aplicare a legii 544/2001

Buletin informativ (legea 544/2001)

Bugetul din toate sursele de venituri (2019 – 2020 – 2021)

Bugetul pe sursele financiare (2019 – 2020 – 2021)

Situația plăților (2019 – 2020 – 2021)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi salariale prevăzute de acte normative

Bilanțuri contabile  (2019 – 2020 – 2021)

Achiziții publice

Programul anul al achizițiilor publice

Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 euro

Hotărârile Consiliului Administrativ

Declarații de avere și interese

Formulare TIP

Regulament de ordine interioară

Regulamentul de Organizarea și Funcționare a Centrului Județean Bistrița-Năsăud