INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚIA STRUCTURATĂ CONFORM LEGII 544/2001

Responsabilul

cu difuzarea informaţiilor publice a fost desemnat prin Decizia nr. 51 din 06.04.2021 privind reglementarea activității de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public:

Petri Alexandru Cristian – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1008 – cristian.petri @ cjcbn.ro

ROF

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

Bugetul instituției

Situația lunară a plăților la zi

Bilanțul contabil

Centralizatorul și contractele

de achiziții publice în valoare de peste 5000 euro

Raportul de activitate a instituției