INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚIA STRUCTURATĂ CONFORM LEGII 544/2001

Responsabili cu difuzarea informaţiilor publice au fost desemnaţi prin Decizia nr. 51 din 06.04.2021 privind reglementarea activității de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public, după cum urmează:
Petri Alexandru Cristian – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1008 – cristian.petri @ cjcbn.ro
Terșanszki Maria – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1000 – maria.tersanszki @ cjcbn.ro

Formularul pentru solicitare în baza legii 544/2001

Modalitatea de Contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă

Lista cu documentele de interes public

Rapoartele de aplicare a legii 544/2001

Buletin informativ (legea 544/2001)

Bugetul din toate sursele de venituri (2019 – 2020 – 2021)

Bugetul pe sursele financiare (2019 – 2020 – 2021)

Situația plăților (2019 – 2020 – 2021)

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi salariale prevăzute de acte normative

Bilanțuri contabile  (2019 – 2020 – 2021)

Achiziții publice

Programul anul al achizițiilor publice

Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 euro

Declarații de avere și interese

Formulare TIP

Regulament de ordine interioară