INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚIA STRUCTURATĂ CONFORM LEGII 544/2001

Responsabilul

cu difuzarea informaţiilor publice a fost desemnat prin Decizia nr. 51 din 06.04.2021 privind reglementarea activității de organizare și asigurare a accesului la informațiile de interes public:

Petri Alexandru Cristian – Referent de Specialitate – Telefon: 0263 21 20 23 Interior 1008 – cristian.petri @ cjcbn.ro

ROF

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
descărcare rof
descărcare regulament intern

Bugetul instituției

2021
2020
2019

Situația lunară a plăților la zi

Situația drepturilor salariale

Situația drepturilor salariale
Organigrama și statul de funcții

Bilanțul contabil

Planul anual de achiziții

2021 Rectificarea 2
2021 Rectificarea 1
2021 Inițial

Centralizatorul și contractele

de achiziții publice în valoare de peste 5000 euro

Raportul de activitate a instituției

2021
2020
2019
2018

Formulare TIP

cerere solicitare informații publice
cerere întârziere răspuns
cerere contestare răspuns