GAVRIL ISTRATE – LINGVIST, ISTORIC LITERAR

Coborâtor din Ţara Năsăudului, de pe dealurile molcome şi cu nume poetice ale Neposului, unde vede lumina zilei la 23 februarie 1914, fiul de grănicer năsăudean este descendent dintr-o familie de ţărani gospodari cu dragoste de carte. După absolvirea claselor primare în satul natal, urmează cursurile Liceului Grăniceresc
„George Coşbuc\” din Năsăud. Ajuns savant de renume naţional în domeniul filogiei, profesorul Gavril Istrate mărturiseşte că orientarea spre filologie s-a produs încă din perioada liceului unde a fost îndrumat de profesorul Aurel Şorobetea.
Profesorul Gavril Istrate nu este numai un lingvist, un filolog şi un îndrumător ştiinţific (a coordonat numeroase teze de doctorat) dar, în acelaşi timp, este şi un OM în adevăratul sens al cuvântului. Privind lumea cu înţelepciune. Domnia Sa s -a oprit întotdeauna la ceea ce poate fi mai durabil pentru fiinţa umană: bucuria de a munci şi de a cultiva floarea rară a prieteniei şi armoniei, aşa cum poate mărturisi oricare dintre sutele de studenţi cărora le-a fost nu doar profesor, ci şi un adevărat părinte.
Faimos bibliofil, etern căutător de cărţi rare, ediţii princeps, şi posesor al întregii colecţii a operei eminesciene, profesorul Gavril Istrate e un om de cabinet, blindat în biblioteca sa, vegheată de portretul lui Garabet Ibrăileanu. Este, în acelaşi timp, un orator captivant, capabil oricând să însufleţească o sală, având ceva de tribun militant pentru o cauză dreaptă, cu o capacitate excepţională de dăruire.