Regulamentul Festivalului Rapsozilor Populari – “La poale de Țibleș”, Târlișua – 25 august 2019