ANUNŢ PRIVIND REZULTATUL FINAL la concursul organizat în data de 23.09.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de Șef birou, gradul II, S și Solist vocal gradul I, S la Biroul Promovare Cultural-muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”, Referent gradul I, S și Referent treapta I, M la Serviciul Conservare, cercetare, protejarea și promovarea culturii tradiționale, literatură, muzică clasică, teatru, multimedia din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

1. Marti Anamaria – Proba Scrisă 89 puncte – Interviu 95 puncte – Punctaj Final 92 puncte – Rezultat ADMIS
2. Coruți Matei Oana – Proba Scrisă 95 puncte – Interviu 95 puncte – Punctaj Final 95 puncte – Rezultat ADMIS
3. Predescu Alina – Proba Scrisă 75,66 puncte – Interviu 90 puncte – Punctaj Final 82,83 puncte – Rezultat ADMIS
4. Pepene Ionela – Proba Scrisă 56,66 puncte – Interviu 80 puncte – Punctaj Final 68,33 puncte – Rezultat ADMIS

Afişat astăzi, 23.09.2019, ora 16.30 la afişierul şi pe site-ul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, www.cjcbn.ro.