SERVICIUL CULTURĂ TRADIȚIONALĂ

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Serviciul Conservarea, Cercetarea, Protejarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia, Arte Plastice inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale pentru conservarea, protejarea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale, a patrimoniului cultural material și imaterial, transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural național și universal.
De asemenea, desfășoară proiecte de cercetare a stadiului actual al tradițiilor și a creației populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a județului și elaborează materiale publicitare performante în vederea transmiterii și promovării manifestărilor culturale către cetățenii din județul Bistrița-Năsăud.
Prin Serviciul Cultură Tradițională se asigură păstrarea și cultivarea specificului local și zonal și se dezvoltă schimburi culturale pe plan județean, național și internațional.
Serviciul Cultură Tradițională se implică activ în organizarea de manifestări cultural-artistice, festivaluri naționale și internaționale de folclor, târguri de artă populară, simpozioane, expoziții, lansări de revistă și carte, conferințe.